Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värvat finskt förband under autonoma tiden. Helsingforsbataljonen härstammade från ett värvat regemente som bildades 1812 i Viborg. År 1817 bildades av två av regementets kompanier en undervisningsbataljon, som 1818 fick namnet Helsingfors undervisningsbataljon. Namnet ändrades 1827 till Finska undervisningsskarpskyttebataljonen.

Finsk beskrivning

Helsingin opetuspataljoona, Helsingin harjoituspataljoona

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1822.