Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på personer som värvades till flottan med uppgift att handha sjöartilleriet.

Finsk beskrivning

merivoimien tykkimies, meritykistön sotamies

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 102 (sjöartilleri).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/