Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som yrkesmässigt sysslar med havsforskning, exempelvis på Havsforskningsinstitutet.

Finsk beskrivning

merentutkija, talassologi

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 506.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk