Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Veterinärmedicinska högskolan ersatte 1945 Veterinärmedicinska institutet och ansvarade för veterinärundervisningen i Finland fram till 1995, då högskolan ombildades till Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Vid högskolan fanns även en veterinärmedicinsk klinik.

Finsk beskrivning

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org