Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från 1798 lantmätare som temporärt var anställd vid forstmästeriinrättning i guvernement. Även vid forstmästeriinrättningen i Gamla Finland fanns forstlantmätare.

Finsk beskrivning

metsämaamittari*

metsänhoitoviraston tilapäisesti palkkaama maanmittari Venäjällä vuodesta 1798 lähtien

Källor

Hertz, Martti , Metsähallitus 1859–1934 , Helsinki: Suomen metsätieteellinen seura 1934 , 10.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 203 (lantmätare).

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 153.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 166-167.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 , 44.2.4: 315.