Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland och under autonoma tiden bonde som brukade hemman tillhörande apanagegodsen.

Finsk beskrivning

apanaasitalonpoika

Apanaasitilaa viljellyt talonpoika.

Källor

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 153.

Paaskoski, Jyrki , Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. (Diss.) , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1997 , 37.

Andra språk

Tyska Apanagenbauer
Ryska udel´nyj krestjanin, krest´janin udel´nyj