Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till 1695 initiationsrit för intagning av nya studenter till studentlivet vid universiteten; depositio cornuum (lat.) eller ”hornens avläggande”. Ceremonin infördes i Uppsala redan 1595.

Finsk beskrivning

depositio, fuksiaiset, ylioppilaiden initiaatioriitti

Uusille opiskelijoille suoritettava initiaatioriitti, ”depositio cornuum” (lat.) eli ‘sarvista luopuminen’. Otettiin käyttöön Uppsalassa jo 1595.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , 40.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .