Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden biträde hos länsmännen i delar av Viborgs kommendantskap med uppgifter som närmast motsvarade en skjutsrättares eller utridares uppgifter.

Finsk beskrivning

hotakka

Nimismiehen avustajan nimitys isonvihan aikaan Viipurissa.

Källor

Dombok för Karelens domsaga , KO a 1 och 29.

Ranta, Raimo , Viipurin komendanttikunta 1710–1721. Valtaus, hallinto ja oikeudenhoito , 141 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1987 , 201-202.