Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroanstalt för utbildning av fiskare. Fiskarskolorna verkade under Lantbruksstyrelsens tillsyn sedan Fiskeristyrelsen slagits ihop med ämbetsverket 1923.

Finsk beskrivning

kalastajakoulu

Källor

Oker-Blom, Hjalmar , Finlands lantbruksförvaltning , 212 , Helsingfors: 1932 , 68.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II: 217–218. http://runeberg.org/pieni/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/