Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Krigskollegium, inrättad 1735. Den ansvarade för revisionsarbetet gällande kavalleriregementenas uppbrottskassaräkenskaper samt Generalkrigsförrådskassakontoret. Uppbrotts- och generalförrådskassarevisionskontoret indrogs 1747 och dess uppgifter överfördes till Kungliga kammarrevisionen.

Finsk beskrivning

valmius- ja keskuskassojen tarkastuskonttori*

Sotakollegion osasto, joka vastasi ratsuväkirykmenttien valmiuskassatilien sekä keskuskassojen tilien tarkastuksesta.

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk