Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Obligatoriskt tillkännagivande på två eller tre på varandra följande häradsting eller i rådstugurätt med fyra veckors mellanrum att arvegods, vanligen en ärvd jordfastighet, skulle säljas eller överlåtas åt annan person. Om ingen av säljarens släktingar ville använda sig av sin förköpsrätt till fastigheten, kunde köparen få fastebrev på fastigheten, senare begära att få lagfart, efter det sista uppbudet. Om uppbud stadgades i landslagen och i 1734 års lag. Bestämmelserna avskaffades 1930.

Finsk beskrivning

lainhuudatus, lainhuuto

Pakollinen ilmoitus perittävän omaisuuden myymisestä tai luovutuksesta, joka tuli julkistaa kahden tai kolmen seuraavan käräjäistunnon aikana tai raastuvassa neljän viikon välein. Ilmoitus annettiin, jotta myyjän sukulaiset saisivat mahdollisuuden halutessaan käyttää etuosto-oikeuttaan ja jotta myynti saisi laillisen hyväksynnän.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 199.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , V (1963): 198.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 373.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 . http://runeberg.org/tieto/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org