Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av häradsrätt eller rådstugurätt utfärdat bevis på fullgjort uppbud om försäljning av arvegods, särskilt jordfastighet. Uppbudsbevis utfärdades på anhållan.

Finsk beskrivning

lainhuutotodistus

Källor

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , V (1963): 198.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II: 926. http://runeberg.org/pieni/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 373.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , III (1911): 659 . http://runeberg.org/tieto/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , V (1913): 434 . http://runeberg.org/tieto/