Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den tidsrymd i äldre svensk rätt under vilken en genom hembud eller uppbud såld fastighet skulle stå till förfogande för inlösning genom bördsrätt eller annan inlösningsrätt, mot samma köpeskilling.

Finsk beskrivning

laillinen lunastusaika*

aika, jonka myydyn kiinteistön tulee olla lunastettavissa sukuoikeuden tai muun etuostooikeuden perusteella, samaan hintaan

Källor

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .