Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till staden utgående avgift vid lagfart på grund av köp, byte eller gåva.

Finsk beskrivning

lainhuudatusmaksu*

maksu kaupungille lainhuudatuksen yhteydessä

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 55.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 42.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska suojelusraha, suojelusäyri
Tyska vredeschilling

Synonymer

fredskilling
fredsskilling

Se vidare