Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extra ordinarie kronoskatt som uppbars för att bekosta en förestående kröning.

Finsk beskrivning

kruunausvero

Ylimääräinen kruununvero, jota perittiin tulevien kruunajaisten kustannusten kattamiseksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 437.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska kruunausvero