Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Konsulaten var skyldiga att bistå sjömän på finländska fartyg och andra finländare i nöd.

Finsk beskrivning

avustamisvelvollisuus*

Källor

Lexin – ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan. Finsk-svensk, svensk-finsk ordbok, http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 31.12.1925.