Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Auktion som innebar att kronans egendom (till exempel en kungsgård eller ett boställe) utbjöds till arrende. Arrendeauktionerna förvaltades under svenska tiden av Kammarkollegium, efter 1809 av senatens finansexpedition eller landskansliet. Auktionen utlystes tre gånger och minst fyra månader före i allmänna tidningar och från predikstolarna i länet där egendomen låg samt i de angränsande länen. Den högstbjudande måste genast anställa borgen för ett års arrende.

Finsk beskrivning

vuokrahuutokauppa, kruunun omaisuuden vuokrahuutokauppa

Huutokauppa, jossa kruunun omaisuutta huutokaupattiin vuokralle. Vuokrahuutokaupat järjesti Ruotsin vallan aikana kamarikollegio, vuodesta 1809 eteenpäin senaatin valtiovaraintoimituskunta tai lääninkanslia.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 14.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 31.

Andra språk

Dåtida finska vuokrahuutokauppa, arentihuutokauppa