Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordebok som upprättades vid en skattläggningsrevision.

Finsk beskrivning

verontarkastusmaakirja

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 228.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 467.

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 80.

Förteckning 118 i Riksarkivet .

Andra språk

Ryska revisionnaja obročnaja kniga
Tyska Revisionsjordebuch, Revisionsgrundbuch

Synonymer

deduktionverk