Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på jordeboksräntan efter att den undergått förändring vid skattläggningrevision.

Finsk beskrivning

revisiomaakirjavero

Verotusuudistuksen jälkeisestä maakirjaverosta käytetty nimitys Vanhassa Suomessa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 337-338, 469.

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 80.