Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid hovrätten som hade i uppdrag att registrera alla inkomna handlingar och arkivera de expedierade handlingarnas originalakter, senare också att vårda hovrättsarkivet. Hovrättsaktuarier omnämns sporadiskt på 1620-talet. Tjänsten blev fast 1633 och besattes under 1600- och 1700-talet ofta internt av hovrätten med en före detta auskultant eller tidigare handlingsskrivare.

Finsk beskrivning

hovioikeuden aktuaari, hovioikeuden arkistonhoitaja

Hovioikeuden virkamies, jonka tehtävänä oli kirjata kaikki saapuneet asiakirjat ja arkistoida lähetettyjen asiakirjojen alkuperäiskappaleet, myöhemmin myös hoitaa hovioikeuden arkistoa. Mainitaan ensi kerran 1620-luvulla, muutettiin vakinaiseksi viraksi vuonna 1633. Täytettiin usein sisäisesti aiemmalla auskultantilla tai asiakirjakirjurilla.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Kuninkaallisen majesteetin oikeus Suomessa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt 1973, s. 31–168 , Porvoo-Helsinki: WSOY 1973 , 104–105.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 603.

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/