Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för stångjärnsmide som överskred den för året fastställda kvoten för ett bruk. Översmide var belagt med böter och innebar att varan konfiskerades av kronan.

Finsk beskrivning

ylitaonta*

Termi, jota käytettiin, kun kankiraudan taonta ruukissa ylitti vuodelle vahvistetun kiintiön. Ylitaonnasta seurasi sakkoja sekä tavaran takavarikointi kruunulle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 630.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 230 (smide).