Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Besiktningskost som enligt knektkontrakten mellan länet och kronan erlades av varje rote inom ett regemente för att bekosta den uppställda soldatens uppehälle vid regementsmöten, -mönstringar och -kommenderingar. Möteskost utgick inte för Österbottens regemente. Efter 1776 kunde detta onus ersättas med en passevolansavgift som överförde skyldigheten på kronan.

Finsk beskrivning

harjoitusmuona

Muonaerä, joka jokaisen ruodun tuli läänin ja kruunun välisen sopimuksen mukaisesti toimittaa rykmentille kutsutun sotilaan ylläpitämiseksi harjoitusten, tarkastusten ja komennusmatkojen yhteydessä. Ei koskenut Pohjanmaan rykmenttiä. Vuodesta 1776 saattoi tämän rasituksen suorittaa myös rahamaksuna, jolloin velvoite siirtyi kruunulle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 711.