Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som rust- och rotehållarna skulle erlägga till kronan för att befrias från skyldigheten att förse sin fotsoldat respektive dragon med nödvändig utrustning och proviant samt häst med foder vid de årliga regementsmötena, -mönstringarna, exerciserna och besiktningarna. Avgiften kunde även erläggas av andra som ingått passevolans med statlig ämbetsman (till exempel civil tjänsteman eller präst).

Finsk beskrivning

passevolanssimaksu

Maksu, joka rustholli- ja ruotutilallisten tuli suorittaa kruunulle saadakseen vapautuksen ratsu- tai jalkaväensotilaan asettamisesta ja kaikkien hänen palvelukseensa liittyvien kustannusten hoitamisesta. Passevolnassimaksuksi nimitettiin myös muita maksuja, joissa oli tehty vastaavanlainen sopimus valtion virkamiehen, esimerkiksi papin tai siviilivirkamiehen, kanssa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 704, 711.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska passevolanssimaksu

Synonymer

passevolanceavgift