Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jordbruk där jordägaren och arrendatorn delade på avkastningen. Det innebar vanligtvis att jordägaren stod för jord och hus, medan brukaren stod för inventarier, dragare, arbete och husens underhåll. Vardera tog hälften av skörden.

Finsk beskrivning

jaettu maatila*

tila, jonka tuoton omistaja ja viljelijät jakoivat

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 494. http://runeberg.org/lantuppsl/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bolag