Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befordran av kronobrev. Kronobrevföringen sköttes av allmogen fram till 1801, då det inrättades särskilda kronobrevbärarehemman.

Finsk beskrivning

kruunukirjeenkanto

Kruunun kirjeiden kuljettaminen. Siitä vastasi tavallinen kansa vuoteen 1801 asti, jolloin perustettiin erityisiä kruununkirjeenkantajantiloja.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 97.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 759.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk