Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pensionskassa inrättad 1756 för svenska arméns militära och civila tjänstemän. Kassan stod under överinseende av armén genom Kungliga krigsbefälet eller arméns fullmäktige, vilka gemensamt kallades Arméns pensionskassas överstyrelse.Kassan ersattes i storfurstendömet Finland av Pensionsstaten för finska militären.

Finsk beskrivning

armeijan eläkekassa

Eläkekassa, joka perustettiin vuonna 1756 Ruotsin armeijan sotilas- ja siviilivirkamiehiä varten. Kassaa valvoi armeijan nimissä joko sodanjohto tai armeijan nimittämät asiamiehet, joita yhdessä kutsuttiin armeijan eläkekassan ylihallitukseksi. Kassa korvattiin Suomen suuriruhtinaskunnassa Suomen armeijan eläke- eli pensionisäännöllä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 821.

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 149.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 331 (stat).

Andra språk

Dåtida finska Suomen armeijan eläkeraha- eli pensionisääntö