Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på uppbörden av personella och kontanta räntor på hösten. I praktiken frångick man höstuppbörden redan innan den avskaffades 1819. Bönderna hann sällan sälja skördeprodukterna innan uppbördsstämman hölls och saknade då kontanter för skatterna.

Finsk beskrivning

syksyveronkanto

Nimitys veronkannosta, joka tapahtui syksyllä. Syksyveronkannosta luovuttiin virallisesti 1819, mutta käytännössä jo paljon ennen sitä, sillä talonpojat ehtivät vain harvoin myydä satoaan ennen kokousta eikä heillä ollut käteistä verojen maksua varten.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 873.

Andra språk

Inga termer på andra språk