Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I lokalförvaltningen i Finland från och med 1600-talet syssla, där brofogdens och skallfogdens uppgifter var förenade hos en person. Bro- och jaktfogdar tillsattes under stora ofreden av ockupationsmyndigheterna allmänt i Åbo generalguvernement, medan de som i Viborgs kommendantskap uträttade motsvarande värv i regel kallades brofogdar. Bro- och skallfogdar fanns även i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

silta- ja jahtivouti

Suomen paikallishallinnossa aina 1600-luvulta lähtien esiintyvä kahden toimen virka, joita hoiti yleensä sama henkilö. Esiintyi vastaavana myös Vanhan suomen alueella.

Källor

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 21.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 165.

Andra språk

Ryska mostovyj i jachtovyj focht

Se vidare