Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En kappe per hemman till skallfogdarnas underhåll på Åland, en gammal spannmålsskatt i senare tid vanlig skatt som avdrogs från den ordinarie räntan. Skallfogdekapparna indrogs till kronan 1808.

Finsk beskrivning

jahtivoudinkapat, jahtivoudille maksettava vero

Ahvenanmaalla jahtivoutien ylläpitoa varten maksettu kapallinen viljaa tilaa kohden. Muuttui myöhemmin tavallaiseksi veroksi, joka vähennettiin vuotuisesta verosta. Siirtyi kruunulle 1808.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 554.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska jahtivoudinkapat