Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskyld som erlades som ersättning för transporten till uppsamlingsstället av vissa in natura utgående skatter. Om gammal avgift i Österbotten för transporten av kronan tillkommande räntespannmål stadfäst på nytt 1766.

Finsk beskrivning

rahtimaksu, kuljetusmaksu

Maksu, joka suoritettiin vastineeksi luonnontuotteina maksettavien verojen ja maksujen kuljetuksesta keräyspaikalle. Termiä käytettiin myös Pohjanmaall vanhastaan käytössä olleesta maksusta, joka suoritettiin veroviljan kuljetuksen korvauksena.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 540.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rahtirahat, vetopalkka