Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av jordeboksräntans och gärdens skatter som utgick av allmogen i havre. Den erlades efter 1748 i penningar enligt markegången, vid behov in natura. För den indelade räntehavren om den inlöstes i penningar utgick även forlön.

Finsk beskrivning

verokaura

Yksi maakirjaveron tilaa koskevista veroista, joka maksettiin kaurana. Vuoden 1748 jälkeen se maksettiin rahana käyvän hinnan mukaisesti, mutta tarvittaessa myös kaurana.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 108.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 542.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare