Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skattebetalare.

Finsk beskrivning

veronmaksaja

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 105.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/