Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift för personer som intogs på hospital. Avgiften gick till hospitalets så kallade medgiftskassa. Den betalades enligt landshövdingens beslut av anhöriga, i brist på sådana fördelades avgiften mellan staden, socknen och häradet.

Finsk beskrivning

pääsymaksu

Maksu, joka perittiin sairaalaan saapuvilta henkilöiltä. Maksu meni sairaalan pääsymaksukassaksi kutsutulle kassalle. Senm maksoivat maaherran päätöksellä joko omaiset tai sellaisten puuttuessa kaupunki, pitäjä ja kihlakunta yhdessä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 816.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska pääsymaksu, oviraha