Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tronbestigning, både kungligheters och påvens; i synnerhet om den akt varigenom en biskop tar sin biskopsstol i besittning. Intronisationen skedde ofta omedelbart efter valet, det vill säga före biskopsinvigningen.

Finsk beskrivning

valtaistuimelle nousu

Sekä kuninkaallisten että kirkollisten henkilöiden nousu valta-asemaansa. Erityisesti toimitus, jolla piispa ottaa vastaan piispanistuimensa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 609 (tronbestigning).

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VII: 457.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 810. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk