Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskilt om skyldighet att utföra vägröjning och brobyggnad samt underhåll av vägar och broar.

Finsk beskrivning

asukasvelvollisuus

Termi, jota käytettiin erityisesti sellaisista velvollisuuksista kuin tienraivaus-, sillanrakennus- sekä teiden ja siltojen kunnossapitovelvollisuus.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 175–176, 182, 190.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 741.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska asukasvelvollisuus