Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppskattat mantal för nybyggen som tillkommit på överloppsjordar av ett gammalt skattehemman och som efter 1786 gavs samma jordnatur som det gamla hemmanets. Uppskattning skedde med innehavarens medgivande och på hans begäran.

Finsk beskrivning

arviointi (manttaali)

Arvioitu manttaali uudisrakennuksille, jotka oli perustettu vanhan perintötilan liikamaalle ja jolle vuodesta 1786 myönnettiin sama veroluonne kuin emätilalle. Arviointi tapahtui omistajan suostumuksella ja hänen pyynnöstään.

Källor

Inga källor