Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Överlåtelse av gods och räntor från kronan till enskilda personer. Under 1600-talet skilde man mellan abalienationer som inte medförde arvsrätt (förläningar) och sådana som gavs med arvsrätt (donationer).

Finsk beskrivning

maatilan luovuttaminen

Kruunun maatilan ja sen verojen luovuttaminen yksityishenkilölle. 1600-luvulla tehtin ero erilaisten luovutusten välillä eli henkilökohtaisten läänitysten sekä perinnöksi annettujen lahjoitusten eli donaatioiden välillä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 7.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 16. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska luovutus; maatilasta luopuminen