Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avyttra fast egendom genom donation, köp eller förpantning. Termen användes särskilt om avyttring av kronans egendom.

Finsk beskrivning

luovuttaa

Luovuttaa (kruunun) kiinteä omaisuutta lahjoituksen, kaupan tai pantin muodossa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .