Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på ett reglemente för tjänstefolk på landsbygden som stadgade om de obesuttnas arbetsplikt och samtidigt reglerade deras förhållande till arbetsgivarna. Den första stadgan gavs ut 1664. Den sista gällde (i Sverige) 1833–1926.

Finsk beskrivning

palkollissääntö

Maaseudun palvelusväkeä varten laadittu ohjesääntö, jossa oli säädöksiä tilattomien työvelvollisuudesta sekä työsuhteesta työnantajiin. Ensimmäinen palkollissääntö julkaistiin vuonna 1664, vuoden 1865 viimeinen sääntö kumottiin vuonna 1922 työsopimuslailla.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 177.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska palkollissääntö

Se vidare