Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Genom skriftlig handling eller dokument stadfästa eller bekräfta (förbund, försäkran), ge (någon) brev (på något), bekräfta, skriftligen tillförsäkra (någon något).

Finsk beskrivning

vahvistaa, todistaa

Källor

Inga källor