Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svenska Pommerns styrelse på kungens vägnar i lagstiftnings- och beskattningsfrågor. Landsregeringen bestod av en generalguvernör, alltid ett riksråd och fem regeringsråd, bland annat presidenten vid hovrätten i Greifswald samt slottshauptmannen i Stralsund.

Finsk beskrivning

aluehallitus*

Lainsäädäntöä ja verotusasioita kuninkaan puolesta hoitava paikallishallitus Ruotsin Pommernissa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk