Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årligen sedan 1918 utgiven publikation över Högsta domstolens avgöranden, i sin helhet eller i sammandrag och i en eller flera volymer. Årsboken kan också innehålla utlåtanden över och förslag rörande lagstiftningsfrågor m.m.

Finsk beskrivning

korkeimman oikeuden vuosikirja

Vuodesta 1918 lähtien yhtenä tai useampana osana julkaistu teos johon kirjataan Korkeimman oikeuden päätäkset kokonaisina tai yhteenvetoina.

Källor

Halila, Aimo , Katsaus ylimmän tuomiovallan käytön kehitykseen ennen korkeimman oikeuden perustamista: 9–52. Teoksessa Korkein oikeus 1809–1959. Tietoja hallituskonseljin ja senaatin oikeusosaston sekä korkeimman oikeuden historiasta, toiminnasta ja virkakunnasta. Toim. Matti Mali 1959 .

Andra språk

Dåtida finska Korkeimman oikeuden vuosivirja; KO:n vuosikirja

Synonymer

HD:s årsbok