Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Periodiskt utkommande förteckning över levande medlemmar av landets adel.

Finsk beskrivning

aateliskalenteri

Säännöllisesti ilmestyvä kirja aatelissuvuista sekä elossa olevista aatelissukujen jäsenistä maassa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk