Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700–1800-talet benämning på tjänstebostad för personal vid kronans slott och hus, samt över- och underbefäl på garnisonsorter och tjänstemän vid fängelser med flera inrättningar med fast kosthåll. Sedan 1892 används termen också om åt församlingspräst förordnad tjänstebostad.

Finsk beskrivning

asuntopuustelli, virka-asunto

1700–1800-luvuilla käytetty nimitys kruunun linnojen ja rakennusten henkilökunnan sekä sotaväen alemman ja ylemmän upseeriston ja vankeinhoitovirkakunnan virka-asunnoista, vuodesta 1892 lähtien myös seurakunnan papille määrätystä virka-asunnosta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , I: 79.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 3: 1297. http://runeberg.org/nf/

Ståhlberg, K.J. , Suomen hallinto-oikeus : sisäasiain hallinto , 2 painos , Helsinki: Otava 1931 , 548.