Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hittebarnshus som finansierades med allmänna medel. Det första anlades 1633 i Stockholm och utvidgades så småningom till ett allmänt barnhus. Anstalten fick efterhand flera privilegier, bl.a. den så kallade barnhustunnan. Den sköttes till 1666 av ett bolag och stod därefter under olika myndigheters överinseende. Under autonomin fanns även barnhusinrättningar i Finland.

Finsk beskrivning

lastenkoti

Alun perin löytölasten hoitoa varten perustettu laitos, joka rahoitettiin julkisista varoista. Ensimmäinen perustettiin Tukholmaan vuonna 1633. Laitos kehittyi pian yleiseksi lastenkodiksi. Toimintaa piti yllä vuoteen 1666 asti yksityinen yritys. Tämän jälkeen toiminta oli useammankin eri viranomaisen valvonnassa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Allmänna barnhusinrättningen