Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjukhem, senare sjukhus och barnhem, först grundat 1867 i Helsingfors och senare i Viborg för församlingarnas nödlidande, med anledning av nödåret 1867–1868. Diakonissanstalterna verkade också som utbildningsanstalter för diakoner och diakonissor. Motsvarande grundades 1894 i Sordavala, 1896 i Uleåborg och 1941 i Björneborg.

Finsk beskrivning

diakonissalaitos

Sairaala, myöhemmin sairaala ja lastenkoti, jollainen perustettiin 1867 Helsinkiin ja myöhemmin myös Viipuriin auttamaan seurakunnan apua tarvitsevia, pitkälti vuosien 1867–1868 suurten nälkävuosien seurauksena. Diakonissalaitos toimi myös diakonien ja diakonissojen koulutuslaitoksena ja lisää laitoksia perustettiin 1894 Sortavalaan, 1896 Ouluun ja 1941 Poriin.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 303–305. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 74.