Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1850 om skillnaden i tullavgiften beroende på om varan kom landvägen eller sjövägen. Tullen uppbars också för varor som infördes från ett annat land än varans ursprungsland.

Finsk beskrivning

erotustulli

Vuodesta 1850 lähtien voimassa ollut käytäntö, jonka mukaan tullimaksun määrä riippui tavaran alkuperämaasta. Tullia kannettiin myös tavaroista, jotka tulivat muualta kuin alkuperämaastaan.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 386. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 74.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska erotustulli

Synonymer

skillnadstull