Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det tillstånd i vilket vissa ämbets- och tjänstemän (militärer och diplomater) är fritagna från tjänstgöring men samtidigt har skyldighet att återinträda i tjänsten vid behov.

Finsk beskrivning

disponibiliteetti, käytetävissä oleminen, ”hyllyttäminen”

Tila, jossa virkamies on vapautettuna palveluksesta, mutta hän on silti velvollinen olemaan käytettävissä tarvittaessa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

jourering?