Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralt ämbetsverk 1716–1719 som under Karl XII:s sista regeringsår självständigt förvaltade och disponerade statsinkomsterna och utfärdade statsobligationer mot säkerhet i kronans inkomster.

Finsk beskrivning

Varainhankintavaliokunta*

Vuosina 1716–1719 toiminut keskusvirasto, joka Kaarle XII:n viimeisinä hallitusvuosina hallinnoi ja käytti itsenäisesti valtion tuloja.

Källor

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 54.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 22: 387. http://runeberg.org/nf/

Smith, William , Studier i Svensk Tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 , 3 , Stockholm: 1950 , 111.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 375 (upphandling).

Andra språk

Inga termer på andra språk