Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det samlade prästeståndet under riksdagarna, upphävdes av Karl XI. Rikskonsistorium utövade utan lagstadgad rätt högsta myndigheten i frågor rörande kyrkan och ärenden av judiciell natur. Det mottog vad från domkapitlen.

Finsk beskrivning

valtakunnankonsistori

Valtiopäiville kokoontunut pappissääty, joka käytti ylintä virkavaltaa kirkollisissa asioissa. Lakkautettiin Kaarle XI:n aikana.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 1309. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin consistorium regni